International Web Site

CAD
>> IntelliCAD
Архитектурно
проектиране
>> IDEA
Проектиране на конструкции
>> STRAD
>> STEEL
Машиннно проектиране
>> FineHVAC
>> FineLIFT
Електропроектиране
>> FineELEC
Водопроводни
инсталации
>> FineSANI
     
 
Карта на сайта
 
     
STRAD е уникален инструмен за конструктивен анализ и проектиране на 3D стоманобетонни рамки. Той е снабден с приятелска 3D CAD среда, базирана на AutoCAD или IntelliCAD, с мощно приложение за анализ по метода на крайните елементи, извършващо статичен и модален анализ и с надажден модул за проектиране на бетонни елементи, който може да бъде настройван така, че да приеме параметри на всеки сеизмичен код.
   
  Виж също
 
ЦЕНОРАЗПИС
Brochure
Изтегли 30-дневна пробна версия
Изтегли Наръчник на потребителя
   
  Виж колко е лесно 
 
Demo (flash)

Demo (avi)-4.3 Mb
   
  Информационни
  бюлетини