International Web Site

CAD
>> IntelliCAD
Архитектурно
проектиране
>> IDEA
Проектиране на конструкции
>> STRAD
>> STEEL
Машиннно проектиране
>> FineHVAC
>> FineLIFT
Електропроектиране
>> FineELEC
Водопроводни
инсталации
>> FineSANI
     
 
Карта на сайта
 
     

STEEL предлага най-надеждните и гъвкави решения при анализа и проектирането на стоманени конструкции. Освен всичко друго STEEL извършва пространствен анализ на рамките и оразмеряване на елементите в съответствие с EC3, прости възли – фермови възли, моментни връзки – рамкови връзки, изчертаване на рамки и връзки, както и динамичен спектрален анализ.

 

 
     


Фиг. 1
 

Въведение

STEEL предлага най-надеждното и гъвкаво решение в анализа и проектирането на стоманени съоръжения (виж фиг. 1). Пакетът е съставен от четири независими модула:

  1. Пространствено структурен анализ и проектиране на елементи съгласно ЕС3,

  2.  Прости връзки –Укрепваща връзка, Свързване с връзки, поемащи огъващ момент – Пространствено свързване,

  3. Чертане в пространството и свързване,

  4. Динамичен спектрален анализ.

     


Фиг. 2
 

Възможности за лесно използване

STEEL се базира на високо качествен интерактивен зрителен интерфейс, позволяващ бързо въвеждане на данни и структурно моделиране със способност за лесна направа на модификации (виж фиг.2). Освен това, пакетът е с възможност за триизмерно пространствено въвеждане в *.dxf формат. Моделите могат да бъдат създадени от съществуващи библиотеки включени в програмата.

STEEL може автоматично да произведе всякакви двуизмерни и триизмерни строителни изгледи и предлага специални модули за интерпретиране. Елементите могат лесно да се подбират,  използувайки специални филтри и техните свойства могат да бъдат модифицирани чрез диалогов прозорец. Няма горна граница за броя на възловите точки или съставни елементи.

     


Фиг. 3
 

Надеждна методология

STEEL извършва анализ на двуизмерни и триизмерни пространства със съответен  динамичен спектрален анализ.

STEEL предлага до 12 дефинирани от потребителя зареждащи варианти, включващи влиянието на постоянно натоварване на конструкцията, временно натоварване, сеизмични фактори, вятър, натоварване от снежна покривка и вариране на температурата. Процесът е във висока степен съобразен с нуждите на потребителя да приема параметри отговарящи на всякакъв  сезмичен код (както ЕС3 и ЕС8).

STEEL е разширен с модули за проектиране на пространствено свързване (виж фиг. 3, 4), с възможности за автоматично чертане на заварени или болтови връзки на подпорни конзоли и с възможности за чертане на фундаменти и напречни греди.

     


Фиг. 4
 

Окончателни чертежи и контрол на резултатите

STEEL създава високо качествени чертежи в Autocad file формат (dxf) и най-подробно детайлиран отчет в съвременен текст формат. Потребителят има цялостен изглед на резултатите от всяка стъпка на програмата.

STEEL можеда принтира на екрана деформираната форма на модела, собствена анимация, резултатите от елементите и външните влияния. Модификациите в чертежите могат да бъдат направени, като се използува познатия CADсофтуер IntelliCAD (dwg формат), който е включен в пакета.

     
 

Заключения

STEEL е самостоятелно, продуктивно средство за всеки инженер. Програмата може лесно да бъде използвана за анализ и чертане на стоманени конструкции и съоръжения, имайки надеждна методология базирана на най–съвременните техники и стандарти. Научните основи, залегнали в програмата са потвърдени посредством много доклади и отчети на Европейски и Международни конференции и публикации в списания. На разположение са Online помощ, с аналитични примери и текущи новости и последни разработки.

     
 

 

  Виж също
 
ЦЕНОРАЗПИС
Brochure
Изтегли 30-дневна пробна версия
Изтегли Наръчник на потребителя
   
  Виж колко е лесно 
 
Demo (flash)

Demo (avi)-2.9 Mb