International Web Site

CAD
>> 4MCAD
Архитектурно
проектиране
>> IDEA
Проектиране на конструкции
>> STRAD
>> STEEL
Машиннно проектиране
>> FineHVAC
>> FineLIFT
Електропроектиране
>> FineELEC
Водопроводни
инсталации
>> FineSANI
     
 
Карта на сайта
 
     
Продуктовите решения на 4М са съставени от мощни приложения, разработени в съответствие със съвременната технология на моделиране и от висококачествена CAD среда, характеризираща се с пълна съвместимост с CAD функциите и формата на файловете. Трябва да сравните продуктовите решения на 4M с известните конкурентни марки, за да осъзнаете простотата на философията им, леснотата при изучаването и използването им и преди всичко способността за постигане на надеждни резултати за висококачествени проекти. Както е показано по-долу, продуктовите решения на 4M задоволяват нуждите на цялата строителна индустрия, като включват професионална CAD среда, архитуктурно проектиране, анализ и проектиране на конструкции, проектиране на ОВИ, електро и водопроводни инсталации и др.
 
 Професионални CAD решения
 
4MCAD


4MCAD е мощна професионална CAD среда базирана на 4MCAD.

     
 Архитектурно проектиране
 
  IDEA

IDEA е мощна архитектурна среда, разработена, за да задоволи разнообразните изисквания на архитекта и включваща съвременно архитектурно проектиране, 3D визуализация и виртуална разходка. IDEA въвежда информационния модел на архитектурно-строителния обект (BIM), способстващ за  интелигентно задаване на модела и висока точност при проектирането, прилаган при реалния 3D строителен модел. IDEA внедрява в себе си и мощната версия на 4MCAD, като запазава всичи обичайни CAD характеристики и функции, въведени от AutoCAD (*) и в същото време осигурява отворена комуникация между потребителите на CAD средата чрез DWG формат (opendwg).
     
 Машинно проектиране, Електропроектиране и Проектиране на
 водопроводни инстлации
 
  FINE е пакетът за проектиране на сградни инсталации, обхващащ машинно проетиране, електропроектиране и проектирането на водопроводни инсталации. FINE има уникално предимство, състоящо се в това, че програмите “мислят”, “правят предложения” и извършват изчертаването и изчисленията напълно автоматично, като  в същото врече подготвят отпечатването на целия проект заедно с крайните чертежи. Пакетът FINE включва следните продукти:
FineHVAC: Отопление, Вентилация и Климатизация
FineSANI: Водоснабдяване и Канализация
FineELEC: Проектиране на електроинсталации
FineLIFT: Проектиране на асансьори
     
 Проектиране на конструкции
 
  STRAD

STRAD е уникален инструмен за конструктивен анализ и проектиране на 3D стоманобетонни рамки. Той е снабден с приятелска 3D CAD среда, базирана на AutoCAD, с мощно приложение за анализ по метода на крайните елементи, извършващо статичен и модален анализ и с надажден модул за проектиране на бетонни елементи, който може да бъде настройван така, че да приеме параметри на всеки сеизмичен код.
     
  STEEL

STEEL предлага най-надеждните и гъвкави решения при анализа и проектирането на стоманени конструкции. Освен всичко друго STEEL извършва пространствен анализ на рамките и оразмеряване на елементите в съответствие с EC3, прости възли – фермови възли, моментни връзки – рамкови връзки, изчертаване на рамки и връзки, както и динамичен спектрален анализ.
     
     
 Защо да изберем продукт 4M

AutoCAD функционалност AutoCAD (*) функционалност просто означава, че вече знаете как да работите с продуктите на 4M. Изгледът на интерфейса и функционирането е напълно познато на по-голямата част от потребителите на CAD, тъй като всичките ни продукти изцяло възприемат стандартната съвместимост с AutoCAD командите, менютата, шрифтовете и т.н.
   
Dwg съвместимост   Dwg съвместимост означава, че поддържате отворена комуникация с всеки друг потребител на CAD. Присъщият формат на файловете, създавани от нашите програми, е .DWG, така че когато отваряте или запазвате съществуващ DWG файл, няма нужда от превръщане на файла от един формат в друг и няма загуба на данни. 4M е член на съюза на отвореното проектиране (www.opendwg.gr), чиято задача е насърчаването на отворени, стандартни формати за обмен на CAD данни.
     
Иновативна технология BIM   Интелигентното структуриране на информацията за архитектурно-строителния обект осигурява съвременна моделираща среда без ограничения, както и впечатляващо качество и скорост на CAD средата (най-вече при функциите за изглед и snap). Освен това тази технология осигурява безпроблемна интеграция между CAD компонента и изчислителния компонент.
     
Изключителна научна основа   Надеждността и валидността на методологията и международните стандарти са гарантирани от богатата научна дейност на 4M в академичния свят и инженерните асоциации. Освен това, в повечето случаи потребителят има възможност за избор между различни техники, стандарти и норми.
     
Невероятна достъпност   Покупната цена е от 1/3 до 1/5 от цената на продуктите на конкурентите ни. Освен това, като се вземе предвид лесното обучение плюс безплатната поддръжка в продължение на 3 месеца, продуктовите решения на 4M успяват да постигнат наистина изненадваща възвръщаемост на инвестициите.
     
Плюсове
     
Безпроблемна интеграция между отделните продукти   Ако сте решили да работите с повече от един продукт на 4M, ще извлечете полза от добавената стойност, която се формира от безпроблемната интеграция между продуктите на 4M. Впечатляващата комуникация и обмен на данни между продуктовите решения се дължат на факта, че строителният модел е уникален (4M bld формат) независимо от специфичността на програмата. Например ОВИ проектантът работи директно върху идейния модел, изготвен от архитекта, строителният инженер връща на архитекта архитектурния модел, допълнен с конструктивните изисквания и т.н.
     
(*) AutoCAD е продукт и търговска марка на Autodesk.
     
     
 Ново BIM Поколение на 4M

Продуктите 4M въвеждат нова информационна технология на архитектурно-строителния обект, изградена не просто на основата на геометричния модел, а на базата на реален информационен модел, внедряващ интелигенти групи обекти: сградните обекти и компонентите на сградните инсталации са интелигентни обекти, местно определяни в рамките на CAD средата и носещи логическа информация плюс алгоритми. Предимствата на това поколение са изцяло видими и позволяват на потребителя да борави с изключителни характеристики на моделирането с високо качество. В частност получаваме:
  • CAD функции, прилагани на обектите, което има за резултат постигането на бърза и ефективна моделираща среда
  • Логически функции, ускоряващи процеса на моделиране
  • Операции за изглед и snap с изключително висока скорост
  • Безпроблемна интеграция между CAD обектите и изчислителните компоненти
  • Синергийна интеграция между продуктите
Всички тези характеристики се виждат още по-ясно, ако се сравнят с конкурентните продукти. Така че просто сами напрате сравнение и осъзнайте разликата.
     
  Related Topics
 
>> Overall Brochure
   
  Последни новини
 
>>

От  01.07.2011г. е налична новата версия на програмата FINE-HVAC_10NG_BE_FULL.exe. Тя отговаря на всички изисквания за изчисление на отоплителен товар по българските стандарти и нормативни документи.Има и редица други подобрения,които я правят изключително лесна за работа, спестявайки време и труд на проектантите.

 
>> Oт  01.05.2011г. на пазара е най новата версия на програмата  IntelliCAD-4MCAD 11 PRO. Тя е изключително подобрена с допълнителни менюта и диалогови прозорци,като по този начин се явява добра алтернатива на програмата AutoCAD 2010/2011.Атрактивната и цена от 550лв я прави достъпна за всички, които работят с чертожни програми.  
 
Прочети повечe...
   
  Success Stories
 
>> OEM версия на IDEA Architectural във Франция
 
>> Олимпийски проекти, проектирани с пакета  4M
 
>> Добавяне на Еврокод EC 2 и EC 8 към GT.STRUDL