International Web Site

CAD
>> 4MCAD
Архитектурно
проектиране
>> IDEA
Проектиране на конструкции
>> STRAD
>> STEEL
Машиннно проектиране
>> FineHVAC
>> FineLIFT
Електропроектиране
>> FineELEC
Водопроводни
инсталации
>> FineSANI
     
 
Карта на сайта
 
     

ЦЕНОРАЗПИС

Пакет

Програми

Цена

CAD

4MCAD Standard

4MCAD Professional

Съвместимост с Autodesk AutoCAD
Съэдаване и съхраняване на Script files
Висококачествен 3D фоторелиэъм

450 лева

550 лева

Интегрирана Архитектурна Среда IDEA

IDEA LT

 

IDEA

Водещ архитектурен синтез (интефейс, поддържащ CAD стандарти; работа с dwg файлове)

IDEA LT +
Фотореалиэъм ("ray tracing" технологии за висококачествен фотореалиэъм) + Модел за виртуална разходка вътре и вън от сградата

1450 лева

 

2950 лева

STEEL

STEEL Plus

Анализ на единичните елементи
До 12 дефинирани варианти
Иэбор на рамковите връэки
Разширен модул за чертане на фундаменти и напречни греди

2200 лева

STRAD

STRAD Plus

Моделиране и анализ на стомановетонови конструкции; 3D греди и колони с беэкрайно корави сечения; Кинематични деформации; Елементи с 6 степени на свобода; Модален анализ; Греда на еластична основа; Разпределени товари и концентрирани сили
Нестандартно проектиране на бетонови конструкции

2120 лева

Електро-Механологични Програми

Климатизация ADAPT

Охладителни товари; Fan Coils; Въздухопроводи Психрометрия

800 лева

Отопление ADAPT

Топлинни загуби; Двутръбна мрежа; Еднотръбна мрежа; Подово отопление

600 лева

Електрическа Инсталация ADAPT

 

500 лева

FINE-HVAC

Климатизация; Отопление
+
CAD

2.200 лева

FINE-ELEC

Електрическа инсталация
+
CAD

1.300 лева

FINE-SANI

Водопроводна и Канализа-ционна мрежа +CAD

1.250 лева

FINE-LIFT

+CAD

1.250 лева

FINE-FIRE

+CAD

1.250 лева

FINE-GAS

+CAD

1.250 лева

Цените са без ДДС

Последно обновяване

FineHVAC 9 NG обновена до FineHVAC 10NG

800 лева

Цена на обновяване на Чертожен модул FINE

950 лева

Цените са без ДДС 

  Последни новини
 
>>

От  01.07.2011г. е налична новата версия на програмата FINE-HVAC_10NG_BE_FULL.exe. Тя отговаря на всички изисквания за изчисление на отоплителен товар по българските стандарти и нормативни документи.Има и редица други подобрения,които я правят изключително лесна за работа, спестявайки време и труд на проектантите.

 
>> Oт  01.05.2011г. на пазара е най новата версия на програмата  IntelliCAD-4MCAD 11 PRO. Тя е изключително подобрена с допълнителни менюта и диалогови прозорци,като по този начин се явява добра алтернатива на програмата AutoCAD 2010/2011.Атрактивната и цена от 550лв я прави достъпна за всички, които работят с чертожни програми.  
 
Прочети повечe...
   
  Success Stories
 
>> OEM версия на IDEA Architectural във Франция
 
>> Олимпийски проекти, проектирани с пакета  4M
 
>> Добавяне на Еврокод EC 2 и EC 8 към GT.STRUDL