International Web Site

CAD
>> 4MCAD
Архитектурно
проектиране
>> IDEA
Проектиране на конструкции
>> STRAD
>> STEEL
Машиннно проектиране
>> FineHVAC
>> FineLIFT
Електропроектиране
>> FineELEC
Водопроводни
инсталации
>> FineSANI
     
 
Карта на сайта
 
     

IDEA е мощна архитектурна среда, разработена, за да задоволи разнообразните изисквания на архитекта и включваща съвременно архитектурно проектиране, 3D визуализация и виртуална разходка. IDEA въвежда информационния модел на архитектурно-строителния обект (BIM), способстващ за  интелигентно задаване на модела и висока точност при проектирането, прилаган при реалния 3D строителен модел.

   
 Архитектурен Синтез

 
  • Неограничени възможностиза Архитектурен Синтез  (обработвайки един чертеж 2D или 3D автоматично се осведомяват всички останали чертежи).

  • Свободно създаванеи гъвкаво оформляне на всички архитектурни елементи (стени, врати, прозорцистълбипокриви, перилашкафове, както и греди, колони и др.

  • Автоматични янялитични количествени сметки с абсолютна точност.

  • Напреднала Топография 2D-3D, коти, изкопаване-заземяване, автоматично създаване на Идеално Твърдо тяло.

  • Автоматични проверки ЗУТ(например Таблици за Осветление-Аерация и др.).

  • Богати параметрични библиотекина отвори, символи и детайли, отворени за обработка от ползвателя и стотици готови чертежи (Master CD).

     
Фотореализъм
 
С module PhotoIDEA се осъществява качествен Фотореализъм с едно движение, поради готовото съответствие на материали, обработването на множество материали на обект и големия асортимент на готови материали (Bonus CD). Неограничена възможност за изпробвания за отрицателно време
     
Разходка (walkthrough)
 
С module WalkIDEA ползвателят може да се разходи "на живо" (real time animation) вътре и вън от сградата, само "отбелязвайки" троекторията с мишката или "да се премества" със стрелките на клавиатурата.
     
Програмата IDEA се съдържа в широкия пакет Строително Проектиране на 4М, работещ съвместно с останалите пакети FINE (Електромеханологичен), STRAD (Ст)
 
  Виж също
 
ЦЕНОРАЗПИС
Брошури
Изтегли 30-дневна пробна версия
Изтегли Наръчник на потребителя
Gallery
   
  Виж колко е лесно 
   
  Информационни
  бюлетини