International Web Site

CAD
>> 4MCAD
Архитектурно
проектиране
>> IDEA
Проектиране на конструкции
>> STRAD
>> STEEL
Машиннно проектиране
>> FineHVAC
>> FineLIFT
Електропроектиране
>> FineELEC
Водопроводни
инсталации
>> FineSANI
     
 
Карта на сайта
 
     
Водоснабдяване и Канализация
   

FineSANI, цялостно интегрираната среда за водоснабдяване и канализация, комбинира проектирането и изчисленията в единна среда, състояща се от два основни компонента - CAD и Изчисления:

 • CAD компонентът е базиран на автономна CAD подложка, съчетаваща общите CAD функции с отворения чертожен формат dwg. CAD компонентът помага на потребителя да проектира, а след това да изчислява, като автоматично изготвя както всички изчисления за всеки ВиК проект, така и чертежите в окончателния им вид.

• Изчислителният компонент (наречен още ADAPT/FCALC) е изготвен съгласно последните технологични стандарти и предлага на потребителя лесно използване, методологична цялост на изчисленията и подробно представяне на резултатите. Изчислителната среда на FineSANI Calculation се състои от 2 модула - модул за Водоснабдяване и модел за канализационни системи. Всеки от двата модула ползва данните директно от чертежа (автоматично), като по този начин спомага за значителното спестяване на време и осигурява максимална надеждност на резултатите. Те могат да се използват и независимо чрез въвеждане на данни в работните листове на всеки модул.

  Виж също
 
ЦЕНОРАЗПИС
Брошури
Изтегли 30-дневна пробна версия
Изтегли Наръчник на потребителя
   
  Виж колко е лесно