International Web Site

CAD
>> 4MCAD
Архитектурно
проектиране
>> IDEA
Проектиране на конструкции
>> STRAD
>> STEEL
Машиннно проектиране
>> FineHVAC
>> FineLIFT
Електропроектиране
>> FineELEC
Водопроводни
инсталации
>> FineSANI
     
 
Карта на сайта
 
     
Проектиране на електроинсталации
   

Аналитични изчисления за всяка електрическа инсталация (кабели, защитни съоръжения и т.н.), съгласно VDI. Взимат се предвид всичките условия на изчисляване (температура на околната среда, начин и среда на поставяне на кабелите и т.н.). Изчисляване на защитните съоръжения съгласно тока или кабела и появяване на всичките междинни резултати на изчисленията (например позволен ток на всяка електрическа верига). Автоматично изчисляване на спада на напрежение на всичките вериги и определяне на най-неблагоприятната верига. Автоматично уравновесяване на фазите. Автоматично изчисляване на Таблата (степен на защита, проверки на късо съединение и т.н.). Автоматично създаване на еднолинейни диаграми на Таблата и на Диаграма на Разпределение. Изчисляване на Подстанция. Количествени сметки, Оферта, Технически описания. Отворени Библиотеки на символи и линии (DWG).

 

  Виж също
 
ЦЕНОРАЗПИС
Брошури
Изтегли 30-дневна пробна версия
Изтегли Наръчник на потребителя
Output Sample
   
  Виж колко е лесно 
 
Demo (flash)

Demo (avi) -2.0Mb
   
  Информационни
  бюлетини 
 
An Integrated Computer Environment for Electrical Installation Projects