International Web Site

CAD
>> 4MCAD
Архитектурно
проектиране
>> IDEA
Проектиране на конструкции
>> STRAD
>> STEEL
Машиннно проектиране
>> FineHVAC
>> FineLIFT
Електропроектиране
>> FineELEC
Водопроводни
инсталации
>> FineSANI
     
 
Карта на сайта
 
     

4MCAD е мощна професионална CAD среда, базирана на IntelliCAD. 4MCAD е уникално алтернативно решение на Autocad (*).

   
     
Таблица на Сравнение
 
4ΜCAD
AutoCAD 200X
AutoCAD R14
AutoCAD LT 2000/02
Съвместимост с AutoCAD
Поддръжка на файлове DWG
ДА
ДА
ДА
ДА
Поддръжка DWG издания AutoCAD v2.5-2000
ДА
 
 
 
Поддръжка AutoCAD Command Line
ДА
ДА
ДА
ДА
Поддръжка на Команди 3D повърхности (3D surface commands)
ДА
ДА
ДА
 
Поддръжка AutoLISP (с DCL)
ДА
ДА
ДА
 
Поддръжка ADS (Autodesk Development System)
ДА
ДА
ДА
 
Поддръжка Object ARX
 
ДА
ДА
 
Поддръжка AutoCAD menu (mnu) и script files (scr)
ДА
ДА
ДА
ДА
Поддръжка на Шрифтове TrueType
ДА
ДА
ДА
ДА
Появяване на фигури Raster Image
ДА
ДА
ДА
ДА
Напреднали Характеристики
Отваряна на Много Файлове (MDI)
ДА
ДА
  
ДА
Специално Обработване (explorer) за layers, blocks, linetypes и др.
ДА
ДА
  
ДА
Поддръжка на Технология ActiveX на Microsoft
ДА
ДА
  
 
Създаване - Съхраняване script files (script recorder)
ДА
  
 
  
Преглед blocks (graphical block preview)
ДА
ДА
  
ДА
Свободно образуване на menu и toolbars от ползвателя, с visual начин
ДА
ДА
  
ДА
Десен бутон на mouse за осведомяване на качества – многоброен избор на обекти
ДА
ДА
  
ДА
Фотореализъм 3D
ДА
ДА
ДА
  
Изисквания на системата от място RAM/HD за цялостно инсталиране
32MB/50MB
32MB/150MB
32MB/110MB
32MB/73MB

Забележка: Съответните показатели за продуктите AutoCAD се базират на публикувани данни. Autocad е продукт и марка на фирмата Autodesk.

 
 
   
  Виж също
 
ЦЕНОРАЗПИС
Брошури
Изтегли 30-дневна пробна версия
   
Изтегли Наръчник на потребителя